Fotografie z Kurzu 2017 najdete na Facebooku v sekci fotografie, nebo pod tímto odkazem:
Motokárový kurz 2017

V letošním roce jsme pro Vaše děti připravili Motokárový kurz 2018 
Kurz je určený pro děti od 8 do 15 let s minimální výškou 130 cm.
Tentokrát bude kurz probíhat v termínu 9. – 14. července 2018 a 13. – 18. srpna 2018.
Pokud bude zájem větší než je kapacita kurzu, bude otevřen další termín kurzu.

Každé přihlášené dítě obdrží  tričko se svým jménem a číslem, které si vybere, jako správný závodník.
Občerstvení bude zajištěno – každý den všichni obdrží Fresh nápoj z čerstvě vymačkaného ovoce a zeleniny, pro správný start do nadchazejícího dne. Během kurzu bude zajištěn pitný režim a každý den čerstvá mísa ovoce s dostatkem pro všechny, která bude dětem dostupna po celé trvání kurzu.
Na závěr kurzu každý účastník obdrží věcné ceny, medaile, diplomy a slovní hodnocení zvládnutí kurzu a posunu v řízení.

O správný a kvalitní průběh kurzu se budou starat kvalitní vedoucí se zkušenostmi z oboru a zkušenostmi práce s dětmi.
O motokárovou průpravu se bude starat česká závodnice na motokárách
Štěpánka Mottlová!!
O fyzickou a pohybovou průpravu se bude starat několikanásobná mistryně ČR i světa ve sportovním aerobicu a dlouholetá trenérka dětí – Bc. Veronika Šindelářová
O správný průběh lekce v bazénu sepostará dlouholetá učitelka plavání a zaměstnankyně plaveckého bazénu
v Příbrami – Zdeňka Nová
Stálý pedagogický dohled bude zajišťovat několikaletý pedagog, vyučující mimo jiné i dopravní výchovu na základní škole – Mgr. Zdeněk Mikeš
Po celou dobu konání kurzu bude přítomný zdravotnický dozor.
Záštitu nad celým kurzem zajišťuje Mgr. Milan Vančát.

Harmonogram každého kurzu je rozdělený mezi 6 dní a to od pondělí do soboty, každý den vždy od 9 do 12 hodin.

Harmonogram kurzu:
Pondělí – seznámení s tratí, s kamarády, s lektorem, s motokárou. Základní pravidla pohybu na trati, zkušební jízdy a základní jízdní prvky
Úterý – den ve Fitness – aktivní fyzická průprava, práce s vlastním tělem a důraz na rovnováhu těla a správné
držení těla
Středa – jak správně zvolit stopu na trati, dovednostní cvičení, čistota jízdy
Čtvrtek – den v bazéně – jak správně regenerovat, posilovací cviky ve vodě, správné dýchání
Pátek – zvládnutí smyku, příprava na závěr kurzu
Sobota – zakončení kurzu – jízdy v delších časových úsecích, vyhodnocení.

Harmonogram dne:
9:00 – 9:15 – Snídaně
9:15 – 10:00 – 1. blok
10:00 – 10:10 – občerstvení
10:10 – 11:00 – 2. blok
11:00 – 11:10 – občerstvení
11:10 – 12:00 – 3. blok
12:00 – konec

Cena za celý kurz je 3 850 Kč.
V ceně kurzu je zahrnuto každodenní občerstvení, jízdy na motokárách, profesionální přístup zkušených lektorů, vstup do fit centra, vstup do bazénu, trička a další věci, které dětem po skončení kurzu zůstávájí. Při přihlášení dvou a více dětí společně – sleva 250 Kč pro každého!!!

Minimální počet dětí pro otevření kurzu je 5, maximální počet dětí v kurzu, z důvodu maximálního úsilí věnovanému každému, je 8.

Přihlášky je možné vyzvednout i odevzdávat v sídle Motokár Příbram, v ulici K Podlesí.
Za den přihlášení se považuje uhrazení zálohy či celé platby na účet uvedný v přihlášce.

Přihlášky budou zaslány v případě zájmu na mail. Kontaktovat nás můžete mailem motokary.pribram@centrum.cz